Vores tilgang

Vi arbejder ud fra 6 grundprincipper:

 

 

#1

Vi faciliterer komplekse samskabende udviklingsprocesser, så de kommer fra ord til nye handlinger og praksis.

#2

Vi arbejder systematisk og bevidst med samskabelse i forhold til borgeres overgange fra en livsfase til en anden, f.eks. unge i udskolingen, der skal have en uddannelse, børn der skal have en god skolestart og unge indsatte, der skal sikkert videre til et liv uden kriminalitet.

#3

Vi er overbeviste om, at det giver god dynamik og skaber langt mere bæredygtige velfærdsløsninger at arbejde med at udvikle og udbrede den adfærd, der allerede virker godt i hverdagen fremfor at opfinde nyt.

#4

Vi træner medarbejdere, ledere og borgere, så der bliver opbygget kapacitet og kompetencer, så de selv er i stand til at facilitere udviklings-processer.

#5

Vi arbejder systematisk og bevidst med aktionslæring, så ny viden omsættes til ny praksis gennem prøvehandlinger (eksperimenter) og refleksion.

#6

Vi anvender internationalt anerkendte metoder inden for innovation, samskabelse, facilitering og forandringsledelse, f.eks. positiv afvigelse.

Se under materialer http://www.positivedeviance.org

service- og brugerrejser, faciliterings- og vidensdelingsteknikker.

Se f.eks. http://www.liberatingstructures.com

Win - Welfare Improvement Network, E-mail: lars.thuesen@win-org.eu, Mobil: +45 3153 3393, CVR nr. 25 70 82 96