Projekter

Udvalgte Projektreferencer

 

 • Forbedret trivsel og mindsket sygefravær i Københavns Kommune (2015-2016)

I samarbejde med socialforvaltningen faciliteres processer, hvor interne innovationskonsulenter, ledere og medarbejdere trænes i positiv afvigelsesmetoden.

Der er iværksat en udviklingsproces på en række institutioner (bosteder og social hjemmepleje) med henblik på at styrke trivsel, arbejdsglæde og forebygge sygefravær.

 

 • Samskabelse om tre velfærdsudfordringer i Gentofte Kommune (2015-16)

På tværs af alle forvaltninger og med borgeren i centrum, arbejdes der med at finde løsninger på velfærdsudfordringer vedr. familier i udsatte positioner, beskæftigelse og flygtningeintegration samt borgerkommunikation, der skal løfte kvaliteten og skabe effektiviseringer.

 

 • Samskabelse i Oslo fængsel (2015-16)

Projektet ”Ung ut” skal sikre at unge indsatte kommer godt videre til et liv uden kriminalitet. I projektet deltager unge samt medarbejdere og ledere fra 9 direktorater.

 

 • DTU og NaturErhversstyrelsen (2015-2016)

Undervisning af ledere i diplom i forandringsledelse samt oplæg på chefseminar.

 

 • Vejle kommune - værdiproces på Petersmindeskolen (2015-2016)

Facilitering af proces, hvor alle interessenter involveres i at skabe ny platform for udvikling.

 

 • Forebyggelse og flere unge i uddannelse på Frederiksberg (2015-2016)

Udvikling af nye løsninger for sårbare unge, så det sikres, at de fortsætter på en ungdomsuddannelse med styrkebaserede metoder i en samskabende proces. Servicedesign, brugerrejser og positiv afvigelse er det metodiske afsæt.

 

 • MEDledelse i Fritids- og kulturforvaltningen i Rudersdal Kommune (2015)

6 workshops for alle ledere og medarbejdere med træning og italesættelse af et fælles sprog om samskabelse.

 

 • Workshops om positiv afvigelse og fælle sprog for the Health Foundation i London (efterår 2015 og 2016)

Round table møder om positiv afvigelsesmetoden, samskabelse og fælles sprog med relevante beslutningstagere på sundhedsområdet.

 

 • Konference om Positiv Afvigelse på Oxford Universitet (2015)

I samarbejde med professor Arvind Singhal fra Texas Universitet og Jane Lewis fra Hidden Insights i England arrangerede WIN en to dages konference med

60 ledere, praktikere, og forskere fra hele verden.

 

 • Strategi for Det Kongelige Teater (2014 -2015)

Sparring af facilitering af forretningsstategiproces, hvor kunstarterne og teatret samles til at blive ét teater med fælles vision, strategi og mål.

 

 • Lederuddannelsesprogram for skoledelsen i Aarhus Kommune (2014)

 

 • Relationer og reduktion af tvang i psykiatrien i Danmark (oktober 2014)

i samarbejde med Mandag Morgen Kriminalforsorgen og PD Academy.

 

 • Kriminalforsorgen, Mindlab og Esbjerg Kommune:

Styringslaboratorium om styrket samarbejde ved løsladelse for at hindre tilbagefald til kriminalitet (2014).

 

 • Positiv afvigelse og styrkede relationer i Kriminalforsorgen (2008-2014)

 

 • Forretningsstrategi og reorganisering af Kriminalforsorgen (2011-2014)

 

 • Assessment af Post Nordens, Post Danmarks og SKAT’s strategi, organisation og ledelse (2008, 2012 og 2013)

 

 

Undervisning og Ledertræning

 

 • Oxford Universitet: social innovation, adaptive leadership og positiv afvigelse (2011, 2012, 2013, 2014, 2015 og 2016).

 

 • Copenhagen Business School: social innovation/ positive deviance (2011-2013).

 

 • Kursusleder og træner på Kriminalforsorgens lederuddannelser (2001-2014).

 

 • 180 Academy Executive Innovation Master, Sydafrika i social innovation/ positive deviance (2009).

 

 • Delegationsleder og cheftræner på lederuddannelsen i Marokko i Det Arabiske Initiativ for Udenrigsministeriet og Justitsministeriet (2007-2009).

 

 • Adskillige seminarar, workshops og foredrag i Danmark om social innovation og forandringsledelse i England, Frankrig, USA, Canada, Slovakiet, OECD,

Norge, de baltiske lande og Grønland (2000-2016).

 

 

Erhvervserfaring

 

 • CEO og Founder af WIN – Welfare Improvement Network (2014-)

 

 • Udviklingschef i Justitsministeriet, Kriminalforsorgen (2008-2014)

 

 • Kontorchef i Jutstitsministeriet, Kriminalforsorgen(2003-2008)

 

 • Chefcontroller i Jutstitsministeriet, Kriminalforsorgen (1999-2003)

 

 • Senior Consultant i Ernst & Young Management Consulting (1998-1999)

 

 • Management konsulent i Kommunernes Landsforening (1997-1998)

 

 • Konsulent/ fuldmægtig i Finansministeriet, Økonomistyrelsen (1995-1997)

 

 • Associate professor på Euro faculty, Vilnius Universititet I Litauen (1995)

 

 

Uddannelse

 

 • Cand.scient.pol., Århus Universitet (1995)

 

 • M.Sc Executive Master i Coaching and Consulting for Change, Said Business School, Oxford Univertsity og HEC Paris (2006-2008)

 

 

Publikationer

 

 • Bog: Complexity Unravelled (2015): The power of collaboration in succesful change leadership. Discovering Respect: a Social Change Driver. Building relationships shifts social attitudes and behaviours in a prison environment. Book: Complexity Unravelled

 

 • Change Agency: The quest for the what and the how as a driver for sustainable social change in the prison system

of Denmark

 

 • Artikel publiceret i Oxford Leadership Journal om Social Innovation and Positive Deviance (2010)

 

 • Artikel publiceret i British Prison Service Journal om Social Innovation and Positive Deviance (2010)

Win - Welfare Improvement Network, E-mail: lars.thuesen@win-org.eu, Mobil: +45 3153 3393, CVR nr. 25 70 82 96